Innovationskluster

Tre Skärgårdars innovationskluster har skapats för att ge en plats för aktörer med intressen i de tre skärgårdarna att mötas och för att ta vara på lokal kompetens och kunskap till de delstudier som utförs inom projektet.

Innovationsklustret samlar därför medlemmar som har intressen i skärgårdsområdet. Dessa kan vara t.ex. näringsliv, organisationer, myndigheter, allmänhet och forskning. Klustret samordnas av projektets sekretariat. Nätverkande och kunskapsutbyte sker genom fysiska träffar samt genom digital kommunikation.

Den första workshopen inom innovationsklustret genomfördes 25 juni 2019. Nästa workshop kommer att genomföras 27 augusti 2019. För mer information och anmälan, se: Anmälan Idéworkshop 27 augusti

Vill du delta i innovationsklustret?