Innovationskluster

Tre Skärgårdars innovationskluster har skapats för att ge en plats för aktörer med intressen i de tre skärgårdarna att mötas och för att ta vara på lokal kompetens och kunskap till de delstudier som utförs inom projektet.

Innovationsklustret samlar därför medlemmar som har intressen i skärgårdsområdet. Dessa kan vara t.ex. näringsliv, organisationer, myndigheter, allmänhet och forskning. Klustret samordnas av projektets sekretariat. Nätverkande och kunskapsutbyte sker genom fysiska träffar samt genom digital kommunikation.

Den första workshopen inom innovationsklustret genomfördes 25 juni 2019. Efter sommaren fortsatte arbetet med en workshop som genomfördes 27 augusti 2019. Den 10 mars 2020 genomfördes ett seminarium där vi presenterade resultatet av delstudierna, och 10-11 september 2020 genomfördes en slutkonferens för projektet.

Vill du ta del av vårt arbete?

För att hålla nära kontakt med Innovationsklustret och ytterligare aktörer som har ett intresse i Tre Skärgårdar skickar vi vid större händelser inom projektet ut uppdateringar genom e-post. Vill du få information när våra delstudier är färdiga, när vi har event på gång m.m.?

Projektet har nu avslutats och anmälan för att ta del av arbetet har därför stängts.