Innovationsstöd

Innovationsstöd

Delstudie 4

Tre skärgårdar – ett samarbete för utveckling av unika och attraktiva miljöer

Skärgårdsområdet Stockholm -Åland – Åbo är ett av världens största sammanlänkade skärgårdsområden.  Genom samarbetet i Tre Skärgårdar ska vi hitta innovativa lösningar för att sy ihop ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i detta område. Det handlar i första hand om att förbättra levnadsvillkoren i området.

En viktig utgångspunkt för arbetet är att det är de människor som bor och vistas i skärgårdarna som har de kunskaper, erfarenheter och idéer som behövs för att få utveckling att ske. Du som vill vara med och utveckla skärgården är välkommen att delta i arbetet. Kanske är du företagare, men entreprenörer med idéer finns också i andra sammanhang, exempelvis inom offentliga verksamheter eller i föreningslivet.

Utveckling av nätverk och affärer

Under hösten genomför vi en workshop med entreprenörer av olika slag i vardera av de tre skärgårdarna. Vi kommer att arbeta med konkret idéutveckling och genom att vi samlar människor från olika delar av samhället bygger vi de nätverk som krävs för att få saker att hända. Det handlar om utveckling av näringsliv och turism – samt kanske mycket annat. Arbetet leds av erfarna innovationsledare. Här tränar vi innovationsförmågan i arbete med era egna utvecklingsidéer. Deltagarna får också möjligheter att ta del av skräddarsydd fortsatt innovationsrådgivning helt kostnadsfritt.

I denna första workshop, som genomförs samtidigt på tre platser under november, en i varje skärgård, fokuserar vi på idéerna som finns i klustret. Workshopen är öppen för alla människor och organisationer som har idéer om nya produkter, tjänster, arbetssätt mm som berör havsmiljö, vattenresurs, vattenhushållning, vattenbruk eller andra ekosystemtjänster. Syftet är även att skapa nya nätverk för samverkan samt att identifiera gemensamma hinder/utmaningar i regionen.

Arbetet kommer sedan att fortsätta genom utveckling av team och koncept i en andra workshop, där vi följer vi upp arbetet som har gjorts sedan sist. Vi tittar också på vilka behov det finns av finansiering. Under den andra workshopen samlar vi alla på ett och samma ställe för att underlätta nätverks- och relationsbyggande.

Tre skärgårdar är ett samarbetsprojekt som finansieras av Havs- och vattenmyndigheten. Innovationsledningsdelen av arbetet genomförs av Anthesis i samverkan med Coinnovate. Kontakta bodil@coinnovate.se eller lisa@coinnovate.se om du vill veta mer.