Innovationsstöd

Innovationsstöd för utvecklingen av ekosystemtjänster

Delstudie 4

Delstudien om innovationsstöd ger stöd till idéer som berör havsmiljö, vattenresurs, vattenhushållning, vattenbruk eller andra ekosystemtjänster, och affärsmöjligheter som möjliggör sysselsättning i de tre skärgårdarna.

Delstudien syftar till

 • Att stärka kunskaper om innovation, hållbarhet och ekosystemtjänster hos deltagande aktörer.
 • Att ge deltagarna tillgång till och träning i enkla metoder och verktyg som stödjer olika delar av
 • innovationsprocessen och som de kan använda i framtida utvecklingsarbete.
 • Att få framdrift i ett antal innovationsprojekt som syftar till att utveckla skärgårdsområdena
 • Stockholm/Åland/Åboland på ett hållbart sätt.
 • Att skapa tillfälle för gemensam reflektion och lärande.
 • Att skapa nya kontakter och stärkta nätverk hos deltagande aktörer.

Arbetet har i huvudsak genomförts genom fem olika aktiviteter

 • Innovationsworkshop under Framtidsforum i Pargas, i samarbete med SPIRA och Nåå Business Center Åbo.
 • Innovationsworkshop i Stockholms södra skärgård, i samarbete med bl.a. Haninge och Nynäshamns kommun. Läs mer här.
 • Kunskapsseminarium, i samarbete med Nåå Business Center Åbo.
 • Föreläsning/workshop med entreprenörsstudenter, i samarbete med Yrkeshögskolan Novia i Åbo.
 • Erbjudande om individuell innovationscoaching till företag.

Ansvarig

Arbetet har letts av Lisa Johnsson, Hans Björkman och Bodil Sandén, Coinnovate.

Rapporten finns att se nedan