Digitaliseringens och delningsekonomins möjligheter

Digitaliseringens och delningsekonomins möjligheter

Delstudie 2

Digitaliseringen öppnar upp för helt nya sätt att möta miljö- och klimatutmaningar i skärgården samtidigt som det skapar nya möjligheter att bedriva affärsverksamhet, leva och bo. Få studier har undersökt digitaliseringens potential för att nå målen i Agenda 2030 utifrån skärgårdens perspektiv.

I denna delstudie har vi identifierat nya möjligheter och innovationer som digitaliseringen och delningsekonomin medför och som kan bidra till att tackla skärgårdens utmaningar. Syftet är att inspirera till nya tankar, identifiera nya lösningar och affärsmöjligheter och att kunna gå vidare med fördjupade studier och analyser för de mest lovande innovationerna för att bidra till att skapa nya affärsmodeller i senare delstudier.

Bland innovationer som möjliggörs genom digitalisering och som kan vara relevanta för skärgården inkluderas t.ex.:
• Nya affärsmodeller och arbetssätt
• Förbättrade tjänster/produkter
• Ny design och prissättning som relaterar till skärgårdens utmaningar (t.ex. miljö, klimat, tillväxt, transporter, produktion, konsumtion)

Ansvarig

Mariell Juhlin, Digital Riktning.

Rapporten samt en film om delstudien finns att se nedan