Blå tillväxt

Blå tillväxt – företagande som bidrar till en bättre havsmiljö 

Delstudie 5

Delstudien om Blå tillväxt ger information om vilka typer av blåa näringar som bidrar till en bättre havsmiljö, samt identifierar hinder och möjligheter för dessa.

Blå tillväxt är en strategi som tagits fram av EU-kommissionen och syftar till att stödja tillväxten i hela Europas havssektor. Inom strategin arbetar man med att kartlägga och hantera utmaningar inom ekonomi, miljö och arbetsmarknad som påverkar haven samt att lyfta fram synergier mellan olika sektorer. Strategin har öppnat upp för ett nytt sätt att se på havet som en resurs samtidigt som den lyfter upp det kritiska miljötillståndet i våra hav på den politiska agendan.

Haven och kustområdenas vatten är en oumbärlig resurs. De skapar stora och växande möjligheter för företag, regioner och länder. Samtidigt skapar vår livsstil och vår användning av haven och vattnen allvarliga hot mot naturens ekosystem. Innovationer och miljötekniska framsteg inom blå tillväxt kan bidra till att haven nyttjas utan att överutnyttja dess resurser.

Delstudien identifierar exempel på företag och projekt inom den blåa näringen som har potential att skapa lönsamhet och sysselsättning i skärgården, samtidigt som de bidrar till att förbättra havsmiljön. Fokus är på nya okommersiella verksamheter och oprövade lösningar som har potential att växa, men som nödvändigtvis kanske inte är lönsamma idag. Resultat och kunskap från dessa sprids till andra delar av Tre Skärgårdar och leder förhoppningsvis till nya samarbeten.

Ansvarig

Henrik Nordzell, Anthesis.

Rapport och film

Nedan finns delstudierapporten, en videopresenation, en text om fiske samt en folder där intervjuer med representanter om deras verksamheter presenteras mer ingående.