Båtlivets miljöpåverkan

Båtlivets miljöpåverkan

Delstudie 6

Denna delstudie undersöker och föreslår aktiviteter som på kort sikt kan genomföras för att minska båtlivets skadliga miljöavtryck. Delstudien föreslår även aktiviteter som kräver ytterligare utveckling men som kan ge stora effekter på längre sikt.

Fritidsbåtar, liksom båtar tillhörande fastboende i skärgården, påverkar naturen under ytan på många sätt. Vi vill alla kunna fortsätta att nyttja den vackra skärgården även i fortsättningen. Båtlivet har en avgörande betydelse som skärgårdsnäring och för att hålla skärgården levande. Därför behöver vi identifiera och konkretisera åtgärder som, ensamma eller i kombination, minskar båtlivets skadliga miljöavtryck utan att för den skull skapa hinder för att bo och verka i skärgården.

Denna delstudie syftar till att svara på frågorna:

  • Hur skapar vi ett hållbart båtliv?
  • Vilka åtgärder, på kort och lång sikt, rekommenderar vi för att ett hållbart båtliv ska kunna skapas?
  • Vilka aktörer bör samverka i arbetet med att skapa ett hållbart båtliv?

Särskild vikt läggs på framdrift, kemisk belastning samt kustexploatering och konsekvenser för bottenmiljön.

Kontaktperson

Peter Ödling.

Rapporten samt en film om delstudien finns att se nedan