Studier

Inom projektet genomförs delstudier kring innovationer och samhällsutmaningar för en hållbar och levande skärgård. Korta videopresentationer om resultaten från respektive delstudie finns att se här. Under 2020 knyts resultaten från delstudierna samman i en huvudstudie.

Huvudstudie

Delstudier:
1 Inventering av tidigare projekt och kunskapsläget
2 Digitaliseringens och delningsekonomins möjligheter
3 Klimatanpassning
4 Innovationsstöd
5 Blå tillväxt
6 Båtlivets miljöpåverkan
7 Regelefterlevnad

Önskar du mer information eller har frågor om en delstudie är du välkommen att höra av dig till den som ansvarig för respektive delstudie. Vill du vara med och påverka inriktningen på delstudierna är du välkommen att delta i vårt Innovationskluster.