Tre Skärgårdar finns på plats på konferens i Pori 17-18/9

Tre Skärgårdar kommer att finnas representerade på Cross border meeting: When planners meet, in the Gulf of Bothnia som anordnas av Pan Baltic Scope och FIAXSE. Konferensen pågår den 17-18/9 i Pori, Finland. Konferensen handlar om maritim planering i Finland, Åland och Sverige.

För mer information, se: http://www.panbalticscope.eu/events/cross-border-meeting-when-planners-meet/

Workshop 2019-08-27

Tisdagen den 27/8 genomfördes en workshop med innovationsklustret för att diskutera nya idéer till delstudier och ge möjlighet att lämna synpunkter på de tre delstudier som är igång. Presentation samt dokumentation finns att ta del av nedan.

Bilden ovan visar ett förslag till klustring av de idéer som inkom under en av övningarna i workshopen i juni och utefter dessa idéer har projektgruppen arbetat för att ta sätta namn på områden som är viktiga för innovationsklustret. Arbetet under denna workshop utgick från dessa viktiga områden, vilka är:

• Östersjöns tillstånd
• Besöksnäring och ekosystemtjänster
• Bo och verka i skärgården
• Skärgårdsbo-driven utveckling
• Värdet av skärgårdens ekosystemtjänster
• Administrativa ramverk
• Cirkulär ekonomi

Under workshopen den 27/8 arbetade deltagarna vidare med dessa områden i två övningar. De fick även chansen att välja ut vilka områden som de önskar att projektet Tre Skärgårdar ska prioritera.

Sekretariatet kommer nu att samla ihop erfarenheterna som inkommit från innovationsklustret och göra en plan för hur projektets arbete tas vidare. Nya delstudier och andra aktiviteter kommer därefter att föreslås för styrgruppen på Havs- och Vattenmyndigheten. Ytterligare idéer och infallsvinklar för delstudier, både från deltagare samt de som inte hade möjlighet att delta, får gärna kommuniceras till sekretariatet.

Intervju om Tre Skärgårdar

Tidningen Skärgården har intervjuat Saga Ekelin om projektet Tre Skärgårdar. Läs artikeln här: http://www.skargarden.se/hav-vill-ta-hjalp-av-lokala-experter-i-nytt-skargardsprojekt/

Almedalen


Igår, måndag den 1 juli, presenterades projektet Tre Skärgårdar i Almedalen. Bilder från presentationen i Länsstyrens trädgård finns att se nedan. Havs- och Vattenmyndigheten har spelat in dagen och inspelningen finns att se på: https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag–kontakt/evenemang/hav-i-almedalen/video-fran-almedalen.html
Tre Skärgårdar presenteras under namnet Människan, fisken och framtiden – det nya hållbara skärgårdslivet.

Det är även möjligt att ta del av den delen av presentationen som hölls av Saga Ekelin och Mariell Juhlin i PDF-format.

Anmälan idéworkshop 27 augusti

Låt oss tillsammans arbeta för innovation i skärgården! Välkommen till idéworkshop i projektet Tre Skärgårdar

Tre Skärgårdar är ett projekt som stimulerar till idéskapande och utreder utvecklingsmöjligheter i skärgårdsområdet Stockholm-Åland-Åbo. Vi hoppas kunna engagera berörda myndigheter, organisationer, lokala näringsidkare och boende i vårt innovationskluster.

Vi ses i ABF-huset i Stockholm den 27 augusti klockan 14.00-16.30. Adressen är: Sveavägen 41, 111 83 Stockholm.

Anmälan har nu stängt.

Den preliminära agendan ser ut så här:

 • Bakgrund, syfte
 • Vi bygger vidare utifrån resultatet av mötet den 25 juni och 
  • … identifierar skärgårdens behov och utmaningar 
  • … fångar upp smarta arbetssätt, viktiga aktörer mm
  • … gör en gemensam prioritering vad vi tycker är viktiga och angelägna studier/projekt 
  • … diskuterar pågående och kommande delstudier
 • Avslutande reflektion
 • Nästa steg. Vad händer nu?

Vi är igång!

Igår genomfördes projektet Tre Skärgårdars start- och idéworkshop där vi introducerade projektet och hade intressanta diskussioner med inbjudna deltagare. Temat för workshopen var tidigare goda erfarenheter, behov/utmaningar, idéer och aktörer. Presentationen från gårdagen finns att ta del av nedan.

Bild från Start- och idéworkshop. Foto: Annastina Sarlin

Inom projektet är vi i startfasen med tre delstudier och tar gärna emot input till dessa. Information om delstudierna samt kontaktuppgifter till ansvariga finns i presentationen.

Nästa möte inom innovationsklustret är planerat till den 27 augusti kl. 14.00-16.30. Dit välkomnar vi aktörer som har intressen inom de tre skärgårdsområdena. Ni är varmt välkomna att sprida informationen vidare till aktörer som kan vara intresserade av att delta i innovationsklustret. Fyll gärna i formuläret på sidan Innovationskluster för mer information och uppdateringar.

Välkommen till idéworkshop för projektet Tre Skärgårdar

Tre Skärgårdar är ett projekt som stimulerar till idéskapande och utreder utvecklingsmöjligheter i skärgårdsområdet Stockholm-Åland-Åbo. Vi hoppas kunna engagera berörda myndigheter, organisationer, lokala näringsidkare och boende. Tillsammans vill vi hitta lösningar på skärgårdens samhällsutmaningar.

Temat för workshopen är tidigare goda erfarenheter, behov/utmaningar, idéer och aktörer. Kort sagt allt som är viktigt för att ge projektet en god start och inriktning.

När? 25 juni kl 15:00 – 16:30
Var? Näringspunkten konferens Klara Norra kyrkogata 31, Stockholm

Den preliminära agendan ser ut så här:

 • Bakgrund, syfte
 • Övning 1: Skärgårdens behov och utmaningar och vikten av innovation
 • Övning 2: Idéer om smarta arbetssätt, viktiga aktörer och studier om innovation
 • Avslutande reflektion
 • Nästa steg. Vad händer nu?

Varmt välkommen!

Save the date: Nästa möte planeras 27 augusti 14:00 – 16:30

Anmälan till workshopen har nu stängt. Håll ögonen öppna efter mötet 27 augusti.

Almedalen

1 juli 09:30 – 10:15 
Seminarium på Almedalsveckan
Människan, fisken och framtiden – det nya hållbara skärgårdslivet