Nyhetsutskick

För att hålla nära kontakt med Innovationsklustret och ytterligare aktörer som har ett intresse i Tre Skärgårdar skickar vi vid större händelser inom projektet ut uppdateringar genom e-post. Vill du få information när våra delstudier är färdiga, när vi har event på gång m.m.?

Fyll i ditt intresse för att ta del av vårt arbete här.

Delstudie 1 och 3 är färdiga

Vi är glada att meddela att Delstudie 1 och Delstudie 3 har färdigställts och att slutrapporterna finns publicerade här på hemsidan.

Delstudie 1 – Inventering av tidigare projekt och kunskapsläget i Tre Skärgårdar, finns att läsa här.
Delstudie 3 – Klimatanpassning, finns att läsa här.

Vi fortsätter arbetet med de fem pågående delstudierna och inom kort publiceras rapporten från Delstudie 2.

Tre Skärgårdar finns på plats på konferens i Riga 19-21/11

Tre Skärgårdar kommer att finnas representerade, genom Henrik Nordzell, på avslutningskonferensen för Pan Baltic Scope som pågår den 19-21/10 i Riga, Lettland. Konferensen kommer att fokusera på de resultat och nya metoder som kommit fram genom projektet. Verktyg, metoder och fallstudier som bidrar till bättre havsplaner för Östersjön kommer att presenteras under dagarna.

För mer information, se:  Pan Baltic Scope och Havsplanering på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Väck liv i Östersjön

Torsdag 14 november arrangerade WWF ett frukostmöte med rubriken ”Skärgården som världsarv”. På bilden ses paneldeltagarna Pär Svärdson, Johanna MacTaggart och Torkel Elgh tillsammans med Peter Westman från WWF. Pär och Torkel är ledamöter i WWF Baltic NOWs externa rådgivande grupp och Johanna är nationell koordinator för Biosfärprogrammet Sverige.

Många pratar om att vi behöver en livskraftig skärgård, såväl under som över ytan, men för att nå dit krävs praktisk handling. En möjlighet att ge förutsättningar för både naturens återhämtning, och för människor att bo och verka där, är att skärgården utses till världsarv/biosfärområde av UNESCO. Som ett första steg i rätt riktning behöver den sedan länge planerade marina nationalparken i Värmdö kommun bildas. Den skulle kunna utgöra grunden för ett världsarv, och övriga skärgården ett organiskt växande biosfärområde. Tillsammans med flera andra nyckelaktörer har WWF gått samman för att detta ska bli verklighet. Läs mer på wwf.se/balticnow.

Summary from the FIAXSE Public Meeting

Photo of the participants at the meeting, from the Pan Baltic Scope web page.

A summary of the outcomes from the FIAXSE Public Meeting which Three Archipelagos participated in has now been published on the Pan Baltic Scope web page. Read the summary, and find PDF copies of the presentations that were held during the workshop, here: When Planners Meet, in the Gulf of Bothnia – FIAXSE Public Meeting

Uppdatering oktober

Projektet Tre Skärgårdar är igång för fullt. Den första delstudien har nu färdigställts och ytterligare två delstudier kommer att färdigställas inom kort. Ni kommer inom en snar framtid hitta rapporterna från delstudierna här på hemsidan.

Ytterligare aktiviteter som genomförts inom projektet under den senaste tiden:

  • Informations- och dialogmöte med en styrgrupp sammankallad av Havs- och vattenmyndigheten
  • Ytterligare fyra delstudier har startats. Läs mer om dem här.
  • Deltagande i träffar och workshops. Läs mer om de aktiviteter vi har deltagit i på sidan Aktuellt.
  • Besök hos två kommuner
  • Kontinuerlig dialog med Havs- och vattenmyndigheten

Infra+Marint=Sant

I veckan deltog Julia Wahtra, från Anthesis, i workshopen Infra+Marint=Sant på Kristineberg Marine Research and Innovation Centre i Fiskebäckskil. Tillsammans tog deltagarna, som var från både privat och offentlig sektor, fram innovativa lösningar för framtidens hållbara infrastruktur. Fokus låg på multifunktionalitet och odlad betong. Dagarna gav mycket inspiration till delstudierna i Tre Skärgårdar!

1: Martin Sjöberg, verksamhetsledare på Kristineberg Marin Research and Innovation Centre, berättar om japanska jätteostron och problematiken kring denna invasiva art.
2: En av Kristinebergs humrar.
3: Work in progress.
4: Stefan Uppenberg, arrangör från WSP.

Läs mer om workshopen på: https://www.infrasweden2030.se/inframarint/

Delstudier om Blå tillväxt och Båtlivets miljöpåverkan

Vi har sedan tidigare startat fyra delstudier inom projektet. Nu har ytterligare två delstudier kommit igång. Dessa handlar om blå tillväxt och båtlivets miljöpåverkan. Läs mer om dessa studier genom länkarna nedan.

5 Blå tillväxt
6 Båtlivets miljöpåverkan

Öppet möte om färskvattensituationen i skärgården

Tre Skärgårdar åker ikväll till Sandhamn för att delta i ett öppet möte om färskvattensituationen i skärgården. Mötet arragneras på Sandhamns Seglarhotell tillsammans med Sandhamns Företagarförening.

Inbjudan, hämtad från: https://visitvarmdo.com/event/oppet-mote-om-farskvattensituationen-i-skargarden/2019-09-26/