Video om regelefterlevnad i yrkesfisket

Nu finns även ett smakprov på delstudien om regelefterlevnad inom yrkesfisket online. Tillsammans med Sara Bley har vi tagit fram en video som visar hur digitaliseringen öppnar upp för ett hållbarare yrkesfiske. Blir du fortsatt nyfiken av att se filmen finns rapporten till delstudien att läsa här.

Publicering av rapport – Delstudie 7

Hur kan tillsynen och regelefterlevnaden inom yrkesfisket förbättras genom att dra större nytta av digitaliseringens möjligheter samtidigt som det bidrar till ett hållbarare fiske och minskad regelbörda för yrkesfiskarna?

Är du nyfiken på svaret? Läs den nypublicerade rapporten till Delstudie 7 här.

Tre skärgårdar på plats på Framtidsforum i Pargas

I förra veckan var representanter från Tre Skärgårdar i Pargas för att delta på Spiras Framtidsforum i Pargas. Bland deltagarna fanns såväl företagare, kommuntjänstemän, politiker och organisationer som alla arbetar för hållbar utveckling i skärgården. Temat för detta års framtidsforum var ” Framtid, hållbar utveckling och skärgårdsfrågor – ur företagsperspektiv”.

Eftermiddagen inleddes med att Niko Herlin, futurist från Great Minds pratade om trender och framtidstänk. Bl a lärde han oss att vi borde prata om framtider i pluralis snarare än singularis.  Därefter fick vi en dragning av Harry Lindell, från Yrkeshögskolan Novia kring cirkulär ekonomi och de möjligheter som det kan skapa för företag. Eftermiddagen avslutades med två parallella verkstäder. På den ena lärde Kati Rissanen deltagarna hur man kan utveckla och använda scenarier när man planerar för framtiden.

Den andra verkstaden leddes av Lisa Johnsson och Bodil Sandén från Coinnovate och Tre Skärgårdar. Av dem fick de 25-talet deltagare lära vad ekosystemtjänster är och hur dessa kan skapa affärsmöjligheter för skärgårdsbor. Deltagarna fick sedan möjlighet att välj och pröva fyra olika verktyg som stödjer företagsutveckling på olika sätt. Ett verktyg handlade t ex om idéutveckling och ett annat om hållbart företagande. 

– Det är härligt att se och möta människor och företagare som brinner för, inte bara sitt företagande, utan även för lokalsamhället och som kämpar på trots de kanske svåra förutsättningar som råder, säger Lisa.

– Och av den avslutande reflektionsövningen lärde vi oss att deltagarna tyckte våra verktyg var användbara. Flera sa att de har för avsikt att jobba vidare med dem även fortsättningsvis. Flera uppgav också att vi gett dem fler och nya perspektiv som de kan använda i sin fortsatta utveckling. Särskilt kul var det att vårt verktyg ”Hållbarhetskollen” lockade många intresserade, fyller Bodil i.

– Vi ser redan fram emot nästa resa till Åbo och Pargas. I slutet av februari åker vi över igen för att gästföreläsa för 70-talet studenter i företagsekonomi på Yrkeshögskolan Novia. Temat för den workshopen är Entreprenörskap och Ekosystemtjänster. Då kommer vi bl a låta studenterna idégenerera kring ekosystemtjänster. Under tre minuter ska vi ta fram drygt 200 idéer, avslutar Lisa.

Vill du utveckla ditt företag med hjälp av ekosystemtjänster och grön marknadsföring? Den 11 februari erbjuder Tre Skärgårdar en inledande workshop i Nynäshamn som följs upp med två coachingtillfällen över telefon. Läs mer här.

Presentationsseminarium 10/3

Tisdagen den 10 mars arrangerar vi ett presentationsseminarium för att presentera de delstudier som vi har genomfört. Dessa är:

  1. Inventering av tidigare projekt och kunskapsläget
  2. Digitaliseringens och delningsekonomins möjligheter
  3. Klimatanpassning
  4. Innovationsstöd
  5. Blå tillväxt
  6. Båtlivets miljöpåverkan
  7. Regelefterlevnad

Efter presentationerna av projektets delstudier kommer ni ha möjlighet att ställa frågor. Vi kommer också att berätta om fortsättningen av projektet och ser gärna att ni delger oss era konstruktiva tankar kring detta.

Hör av dig till Hanna Westling för att få mer information om presentationsseminariet.

SPIRA Framtidsforum

Den 30 januari deltar Coinnovate på SPIRA Framtidsforum i Pargas genom Delstudie 4-Innovationsstöd. Lisa Johnsson och Bodil Sandén leder en verkstad för företagare och entreprenörer på temat ”Att leva av och vid havet – Nya affärsmöjligheter med ekosystemtjänster”.

Läs mer och anmäl dig på SPIRAS Facebook-sida eller på Facebook-eventet.

Uppdatering av lokal

Inom Delstudie 4 – Innovationsstöd erbjuds stöd för affärsutveckling. Som vi tidigare har meddelat kommer en workshop att anordnas den 11 februari kl. 16.30-19.

Vi kan nu meddela att lokalen som denna kommer att hållas i är Nynäsgården på Telegrafgatan 41 i Nynäshamn.

Läs mer här,

Utveckla ditt företag med hjälp av ekosystemtjänster och grön marknadsföring!

Vill du bidrar till hållbar utveckling i Skärgården? Det gillar vi och vill uppmuntra. Vi vill därför erbjuda dig stöd i din fortsatta affärsutveckling. I erbjudandet, som är gratis, ingår en innovationsworkshop och två uppföljande coachingtillfällen via telefon ledda av erfarna process- och innovationsledare från Coinnovate. Stödet möjliggörs genom Havs och Vattenmyndighetens projekt Tre Skärgårdar.

Den inledande workshopen är den 11 februari kl 16.30-19 i Nynäsgården på Telegrafgatan 41 i Nynäshamn. Under mötet presenteras några exempel på affärsmöjligheter som lämpar sig för skärgårdsmiljöer och som både kan bidra till en försörjning och en bättre havs- och skärgårdsmiljö. Kanske kan någon av dessa möjligheter vara det som får ditt företag att lyfta ytterligare?

Under workshopen ges alla deltagare en möjlighet att beskriva sin nuvarande verksamhet och tankar om fortsatt utveckling. Vi hjälps åt att komma med förslag på hur du kan ta nästa steg. Dessutom får du konkreta tips, råd och verktyg av våra innovationscoacher. Det kan röra sig om allt ifrån möjligheter till finansiering till hur man kan göra kundundersökningar och hur man bygger ett vasst team.

Med dig från mötet kommer du ha en ökad kunskap om vad ekosystemtjänster är och hur man med en annan profilering kan locka nya kunder och besökare. Du kommer dessutom ha stärkt din vilja, lust och kunskap för att ta nästa steg. Med dig kommer du också ha en konkret handlingsplan för det fortsatta arbetet. Kanske har du även hittat nya samarbetspartners.

Låter detta intressant? Gör en intresseanmälan nedan. För att kunna ge så konkret stöd och hjälp som möjligt under workshopen ser vi gärna att du i intresseanmälan skriver några rader om var du står nu, vad du ser som nästa steg och vilka frågor du har.

Varmt välkomna!

Peter Jemtbring                                                                                    Jonas Karlsson

Näringslivs- och utvecklingsdirektör                                             Näringslivschef

Haninge kommun                                                                                Nynäshamns kommun

SAVE THE DATE: Presentationsseminarium 10/3

Boka gärna in tisdag eftermiddag den 10/3 i kalendern redan nu. Då vill vi inom Tre Skärgårdar presentera våra delstudier för er. Vi återkommer med tid och plats samt en anmälningslänk i början av nästa år. Ni kommer att ha möjlighet att delta på plats i Stockholm eller genom videolänk.

Tills vidare vill vi passa på att önska er en god jul och ett gott nytt år.

Delstudie 2 är färdigställd

Slutrapporten om Delstudie 2 – Digitaliseringens och delningsekonomins möjligheter finns nu att läsa på här hemsidan.

Därmed har de första tre delstudierna färdigställts. Vi arbetar vidare med övriga delstudier in i 2020.

Video om digitalisering och delningsekonomi

Nu finns även ett smakprov på delstudien om digitalisering och delningsekonomi online. Tillsammans med Sara Bley har vi tagit fram en video som visar digitaliseringens potential för att nå målen i Agenda 2030 utifrån skärgårdens perspektiv. Rapporten är för närvarande hos Havs- och vattenmyndigheten för granskning och kommer att publiceras här på hemsidan inom kort. Mer om delstudien finns att läsa här.