Slutkonferensen flyttas

Havs- och vattenmyndigheten har tidigare planerat för en slutkonferens för Tre Skärgårdar i Mariehamn 7-8 maj. P.g.a det allmänna läget flyttas konferensen till i höst.

De nya preliminära datumen för konferensen är 10-11 september och konferensen kommer att ske om omständigheterna efter sommaren är sådana att internationella möten kan hållas.

Havs- och vattenmyndigheten planerar för fysiskt deltagande på plats i Mariehamn och för att möjliggöra medverkan i konferensen genom digitala kanaler.

Tidningen Skärgården skriver om Tre Skärgårdar

Tidningen Skärgården skriver i nr 12, utgiven den 19 mars, om Tre Skärgårdar.

I en av artiklarna beskrivs projektet i sin helhet med vad som har skett sedan projektet startade, de senaste presentationerna samt det fortsatta arbetet med en slutrapport.

Tidningen Skärgården har också intervjuat Henrik Nordzell om delstudien om Blå tillväxt. Artikeln ger en försmak till den rapport som inom kort kommer att publiceras här på treskargardar.com.

Artiklarna kan läsas i PDF-format nedan.

Kortfilmer från presentationsseminariet – alla delstudier

Den 10e mars genomfördes ett presentationsseminarium där vi i projektet berättade om resultaten från projektets sju delstudier. Vi fick också chansen att ta emot frågor och inspel från de som närvarade.

Vill du också ta del av våra resultat?

Nedan finns inspelningar av varje delstudie. Har du några frågor eller synpunkter är du varmt välkommen att höra av till dig ansvarig för respektive delstudie.

Delstudie 1 – Inventering av tidigare projekt och kunskapsläget

Delstudie 3 – Klimatanpassning

Delstudie 6 – Båtlivets miljöpåverkan


Delstudie 2 – Digitaliseringens och delningsekonomins möjligheter

Delstudie 7 – Regelefterlevnad inom yrkesfisket


Delstudie 4 – Innovationsstöd

Delstudie 5 – Blå tillväxt

Tack för igår

Under gårdagen (2020-03-10) genomförde Tre Skärgårdar ett presentationsseminarium där resultaten från de sju delstudierna presenterades. På plats deltog inbjudna ur innovationsklustret samt personer som vi har varit i kontakt med under delstudierna. De som närvarade bidrog med värdefulla inspel som vi tar med oss framöver i den huvudstudie som nyligen har påbörjats.

På bilden ovan ser ni projektledare Saga Ekelin från Anthesis, Thomas Johansson från Havs- och Vattenmyndigheten och seminariets moderator Agneta Persson från Anthesis. Foto: Sara Bley.

Delstudierna presenterades i tre paket:

Paket 1

Delstudie 1 – Inventering av tidigare projekt och kunskapsläget
Delstudie 3 – Klimatanpassning
Delstudie 6 – Båtlivets miljöpåverkan

Paket 2

Delstudie 2 – Digitalisering & delningsekonomi
Delstudie 7 – Regelefterlevnad inom yrkesfisket

Paket 3

Delstudie 4 – Innovationsstöd
Delstudie 5 – Blå tillväxt

Ni kan ta del av presentationsbilderna nedan. Presentationerna filmades också och vi återkommer med publicering av videomaterialet.

Anmälan till presentationer stänger om två dagar

Om två dagar (28 februari) stänger anmälan till vårt seminarium den 10 mars. Under seminariet kommer vi att presentera de delstudier som vi har genomfört.

Passa på att anmäl er, här.

Klimatanpassning.se skriver om Delstudie 3

Klimatanpassning.se drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, i samverkan med Myndighetsnätverket för klimatanpassning. I en nyhet från 2020-02-26 skriver de om rapporten till Delstudie 3 – Klimatanpassning – inom Tre Skärgårdar.

Se nyheten här.

Video om regelefterlevnad i yrkesfisket

Nu finns även ett smakprov på delstudien om regelefterlevnad inom yrkesfisket online. Tillsammans med Sara Bley har vi tagit fram en video som visar hur digitaliseringen öppnar upp för ett hållbarare yrkesfiske. Blir du fortsatt nyfiken av att se filmen finns rapporten till delstudien att läsa här.

Publicering av rapport – Delstudie 7

Hur kan tillsynen och regelefterlevnaden inom yrkesfisket förbättras genom att dra större nytta av digitaliseringens möjligheter samtidigt som det bidrar till ett hållbarare fiske och minskad regelbörda för yrkesfiskarna?

Är du nyfiken på svaret? Läs den nypublicerade rapporten till Delstudie 7 här.

Tre skärgårdar på plats på Framtidsforum i Pargas

I förra veckan var representanter från Tre Skärgårdar i Pargas för att delta på Spiras Framtidsforum i Pargas. Bland deltagarna fanns såväl företagare, kommuntjänstemän, politiker och organisationer som alla arbetar för hållbar utveckling i skärgården. Temat för detta års framtidsforum var ” Framtid, hållbar utveckling och skärgårdsfrågor – ur företagsperspektiv”.

Eftermiddagen inleddes med att Niko Herlin, futurist från Great Minds pratade om trender och framtidstänk. Bl a lärde han oss att vi borde prata om framtider i pluralis snarare än singularis.  Därefter fick vi en dragning av Harry Lindell, från Yrkeshögskolan Novia kring cirkulär ekonomi och de möjligheter som det kan skapa för företag. Eftermiddagen avslutades med två parallella verkstäder. På den ena lärde Kati Rissanen deltagarna hur man kan utveckla och använda scenarier när man planerar för framtiden.

Den andra verkstaden leddes av Lisa Johnsson och Bodil Sandén från Coinnovate och Tre Skärgårdar. Av dem fick de 25-talet deltagare lära vad ekosystemtjänster är och hur dessa kan skapa affärsmöjligheter för skärgårdsbor. Deltagarna fick sedan möjlighet att välj och pröva fyra olika verktyg som stödjer företagsutveckling på olika sätt. Ett verktyg handlade t ex om idéutveckling och ett annat om hållbart företagande. 

– Det är härligt att se och möta människor och företagare som brinner för, inte bara sitt företagande, utan även för lokalsamhället och som kämpar på trots de kanske svåra förutsättningar som råder, säger Lisa.

– Och av den avslutande reflektionsövningen lärde vi oss att deltagarna tyckte våra verktyg var användbara. Flera sa att de har för avsikt att jobba vidare med dem även fortsättningsvis. Flera uppgav också att vi gett dem fler och nya perspektiv som de kan använda i sin fortsatta utveckling. Särskilt kul var det att vårt verktyg ”Hållbarhetskollen” lockade många intresserade, fyller Bodil i.

– Vi ser redan fram emot nästa resa till Åbo och Pargas. I slutet av februari åker vi över igen för att gästföreläsa för 70-talet studenter i företagsekonomi på Yrkeshögskolan Novia. Temat för den workshopen är Entreprenörskap och Ekosystemtjänster. Då kommer vi bl a låta studenterna idégenerera kring ekosystemtjänster. Under tre minuter ska vi ta fram drygt 200 idéer, avslutar Lisa.

Vill du utveckla ditt företag med hjälp av ekosystemtjänster och grön marknadsföring? Den 11 februari erbjuder Tre Skärgårdar en inledande workshop i Nynäshamn som följs upp med två coachingtillfällen över telefon. Läs mer här.

Presentationsseminarium 10/3

Tisdagen den 10 mars arrangerar vi ett presentationsseminarium för att presentera de delstudier som vi har genomfört. Dessa är:

  1. Inventering av tidigare projekt och kunskapsläget
  2. Digitaliseringens och delningsekonomins möjligheter
  3. Klimatanpassning
  4. Innovationsstöd
  5. Blå tillväxt
  6. Båtlivets miljöpåverkan
  7. Regelefterlevnad

Efter presentationerna av projektets delstudier kommer ni ha möjlighet att ställa frågor. Vi kommer också att berätta om fortsättningen av projektet och ser gärna att ni delger oss era konstruktiva tankar kring detta.

Hör av dig till Hanna Westling för att få mer information om presentationsseminariet.