Infra+Marint=Sant

I veckan deltog Julia Wahtra, från Anthesis, i workshopen Infra+Marint=Sant på Kristineberg Marine Research and Innovation Centre i Fiskebäckskil. Tillsammans tog deltagarna, som var från både privat och offentlig sektor, fram innovativa lösningar för framtidens hållbara infrastruktur. Fokus låg på multifunktionalitet och odlad betong. Dagarna gav mycket inspiration till delstudierna i Tre Skärgårdar!

1: Martin Sjöberg, verksamhetsledare på Kristineberg Marin Research and Innovation Centre, berättar om japanska jätteostron och problematiken kring denna invasiva art.
2: En av Kristinebergs humrar.
3: Work in progress.
4: Stefan Uppenberg, arrangör från WSP.

Läs mer om workshopen på: https://www.infrasweden2030.se/inframarint/

Förstudier om Blå tillväxt och Båtlivets miljöpåverkan

Vi har sedan tidigare startat fyra delstudier inom projektet. Nu har ytterligare två delstudier kommit igång. Dessa handlar om blå tillväxt och båtlivets miljöpåverkan. Läs mer om dessa studier genom länkarna nedan.

5 Blå tillväxt
6 Båtlivets miljöpåverkan

Öppet möte om färskvattensituationen i skärgården

Tre Skärgårdar åker ikväll till Sandhamn för att delta i ett öppet möte om färskvattensituationen i skärgården. Mötet arragneras på Sandhamns Seglarhotell tillsammans med Sandhamns Företagarförening.

Inbjudan, hämtad från: https://visitvarmdo.com/event/oppet-mote-om-farskvattensituationen-i-skargarden/2019-09-26/

Cross border meeting, FI-AX-SE

This week we participated in Cross border meeting: When planners meet, in the Gulf of Bothnia. The conference, organized through the FI-AX-SE working package within Pan Baltic Scope, took place on 17-18 September 2019 in Pori, Finland. FI-AX-SE stands for Finland, Åland and Sweden and the case comprises the waters between Sweden and mainland Finland, including the autonomous region of Åland with its archipelago.

Meeting themes:

  • Building Networks – Cross border and cross level
  • Stakeholder Involvement. Why? How? When?
  • Lessons from FIAXSE. Results and recommendations

1: Panel discussion with all presenters from day 1
2: Group work
3: Stefan Husa, Ålands landskapsregering and Tomas Andersson, SwAM/Hav
4: Saga Ekelin, project leader Tre Skärgårdar, on the way to Pori
5: Excursion to an offshore wind farm

More information: http://www.panbalticscope.eu/activities/cross-border-collaboration-and-consultation-to-support-national-msp-processes/finland-aland-sweden-case/

Innovation workshops – delstudie 4/ sub study 4

Svenska
Nu är även vår fjärde delstudie igång. Den fjärde delstudien handlar om innovationsstöd och vi söker nu människor och organisationer som har idéer om nya produkter, tjänster, arbetssätt mm som berör havsmiljö, vattenresurs, vattenhushållning, vattenbruk eller andra ekosystemtjänster. Vi hoppas att ni vill vara med i denna delstudie där ni får möjlighet till innovationsstöd kopplat till era idéer för skärgården.

Mer information om delstudien finns här. Fyll i formuläret nedan om du är intresserad av att delta.


English
The forth sub study has now started. The theme for the forth sub study is innovation management and we are looking for people and organizations who have ideas about new products, services, working methods, etc. that affect the marine environment, water resource, water management, aquaculture or other ecosystem services. We hope you want to be part of this sub study and have the opportunity to take part in tailor-made innovation for your ideas for the archipelago.

You can find more information about the sub study here. If you are interested in participating, fill out the form below.

Tre Skärgårdar deltar i Infra + Marint = Sant

Den 8-9e okobter arrangerar InfraSweden2030 en klusterträff inom det nystartade Innovationskluster Infra. Innovationskluster Infra syftar till att skapa förutsättningar för att ta idéerna från innovationstävlingen ”Transformativ infrastruktur, Öresundsbron 2.0” vidare mot implementering i innovationsprojekt. Syftet är också att initiera innovationsprojekt som kan hjälpa oss att nå de klimatmål som bygg- och anläggningsbranschen gemensamt har satt upp i sin färdplan för fossilfri konkurrenskraft.

Den första klusterträffen kommer att handla om mulitfunktionalitet och biomimetik och genomförs på Kristinebergs forskningsstation, Fiskebäckskil. Representanter från Tre Skärgårdar kommer att delta. Är du också intresserad av att delta? Mer information och möjlighet till anmälan finns på: https://www.infrasweden2030.se/innovationskluster-infra-1/

Tre Skärgårdar finns på plats på konferens i Pori 17-18/9

Tre Skärgårdar kommer att finnas representerade på Cross border meeting: When planners meet, in the Gulf of Bothnia som anordnas av Pan Baltic Scope och FIAXSE. Konferensen pågår den 17-18/9 i Pori, Finland. Konferensen handlar om maritim planering i Finland, Åland och Sverige.

För mer information, se: http://www.panbalticscope.eu/events/cross-border-meeting-when-planners-meet/

Workshop 2019-08-27

Tisdagen den 27/8 genomfördes en workshop med innovationsklustret för att diskutera nya idéer till delstudier och ge möjlighet att lämna synpunkter på de tre delstudier som är igång. Presentation samt dokumentation finns att ta del av nedan.

Bilden ovan visar ett förslag till klustring av de idéer som inkom under en av övningarna i workshopen i juni och utefter dessa idéer har projektgruppen arbetat för att ta sätta namn på områden som är viktiga för innovationsklustret. Arbetet under denna workshop utgick från dessa viktiga områden, vilka är:

• Östersjöns tillstånd
• Besöksnäring och ekosystemtjänster
• Bo och verka i skärgården
• Skärgårdsbo-driven utveckling
• Värdet av skärgårdens ekosystemtjänster
• Administrativa ramverk
• Cirkulär ekonomi

Under workshopen den 27/8 arbetade deltagarna vidare med dessa områden i två övningar. De fick även chansen att välja ut vilka områden som de önskar att projektet Tre Skärgårdar ska prioritera.

Sekretariatet kommer nu att samla ihop erfarenheterna som inkommit från innovationsklustret och göra en plan för hur projektets arbete tas vidare. Nya delstudier och andra aktiviteter kommer därefter att föreslås för styrgruppen på Havs- och Vattenmyndigheten. Ytterligare idéer och infallsvinklar för delstudier, både från deltagare samt de som inte hade möjlighet att delta, får gärna kommuniceras till sekretariatet.

Intervju om Tre Skärgårdar

Tidningen Skärgården har intervjuat Saga Ekelin om projektet Tre Skärgårdar. Läs artikeln här: http://www.skargarden.se/hav-vill-ta-hjalp-av-lokala-experter-i-nytt-skargardsprojekt/