Videor om Blå Tillväxt och Båtlivets miljöpåverkan

Tillsammans med Sara Bley har vi tagit fram videor som ger korta sammanfattningar till delstudierna inom Tre Skärgårdar. De två senaste handlar om Blå Tillväxt och Båtlivets miljöpåverkan.

Blir du fortsatt nyfiken av att se filmerna finns rapporterna till delstudierna att läsa här:

Publicering Blå Tillväxt – Fisket

Vitemölla Hamn april 2020

Vi har tidigare publicerat rapporten samt en folder om Delstudie 5 – Blå Tillväxt. Denna tredje, och sista, publikation är en text som handlar om hållbart fiske.

Texten har författats av Jonas S Hultin (Ståndpunkt & Idé) samt Vesa Tschernij Marint Centrum (Simrishamns Kommun). Texten är ett inspel om redskap för en ekosystembaserad förvaltning och finns att läsa här.

Publicering av delstudien om båtlivets miljöpåverkan

Delstudie 6 om Båtlivets miljöpåverkan har nu färdigställts. Delstudien undersöker hur ett hållbart båtliv skapas, vilka åtgärder som rekommenderas för detta och vilka aktörer som behöver samverka i detta.

Delstudien har genomförts av Peter Ödling och Karin Almlöf och slutrapporten finns publicerad här.

Östersjöländernas utrikesministrar diskuterar laddstolpar för båtar

I veckan hölls ett möte mellan Östersjöländernas utrikesministrar. Ett av samtalsämnena under mötet var laddstolpar för båtar.

– Vi vill främja både sjöfart och turism med båtar, men det skulle i så fall innebära att man ytterligare belastade själva Östersjön miljömässigt, och då måste man se till att det blir tvärtom, säger Sveriges utrikesminister Ann Linde (S).

Möjligheter för båtar med eldrift diskuterades som ett förslag till minskad klimatpåverkan i Tre Skärgårdars delstudie om klimatanpassning. Bland förslagen som identifierades i rapporten finns:

• Ge statligt stöd för laddplatser i skärgårdens hamnar

Vi följer med spänning hur diskussionerna om laddmöjligheter i skärgården utvecklar sig och den tekniska utvecklingen av elmotorer för båtar.

Läs mer på Ny Teknik.

Publicering av delstudien om Blå tillväxt

Delstudie 5 om Blå tillväxt har nu färdigställts. Delstudien ger information om vilka typer av blåa näringar som bidrar till en bättre havsmiljö, samt identifierar hinder och möjligheter för dessa.

Slutrapporten samt en folder som presenterar några av de verksamheter som studerats i delstudien finns publicerade här.

Slutkonferens 10-11 september

Som tidigare nämnt har slutkonferensen inom Tre Skärgårdar skjutits från maj. De nya datumen för konferensen är 10-11 september. Konferensen planeras att genomföras i digital form.

Upplägget för konferensen är:

Dag 1: 10 september, kl 13-15 (svensk tid)
Tema:

  • Ekosystemtjänster = bas för samhällsutveckling
  • Samarbete i regionen = förstärkning av samhällsutveckling

Dag 2: 11 september, kl 9-11 (svensk tid)
Tema:

  • Överlämning & slutsatser: slutföra och ta vidare

Om läget gällande Covid-19 tillåter resor och samlingar, så kommer konferensen även erbjuda fysisk mötesplats och närvaro från en konferenslokal i Mariehamn, Åland.

Publicering av rapport – Delstudie 4

Nu finns rapporten från Delstudie 4 om innovationsstöd publicerad. Delstudien har handlat om att ge stöd till idéer som berör havsmiljö, vattenresurs, vattenhushållning, vattenbruk eller andra ekosystemtjänster, och affärsmöjligheter som möjliggör sysselsättning i de tre skärgårdarna.

Rapporten kan hämtas här.

Tre Skärgårdars huvudstudie

Sju delstudier har genomförts inom Tre Skärgårdar och dessa har resulterat i många slutsatser och rekommendationer. Delstudierna bidrar nu till ett underlag för en helhetsanalys och den huvudstudie som är avslutningen på projektet Tre Skärgårdar.

Läs gärna mer om huvudstudien på den nypublicerade sidan här på treskargardar.com.

Slutkonferensen flyttas

Havs- och vattenmyndigheten har tidigare planerat för en slutkonferens för Tre Skärgårdar i Mariehamn 7-8 maj. P.g.a det allmänna läget flyttas konferensen till i höst.

De nya preliminära datumen för konferensen är 10-11 september och konferensen kommer att ske om omständigheterna efter sommaren är sådana att internationella möten kan hållas.

Havs- och vattenmyndigheten planerar för fysiskt deltagande på plats i Mariehamn och för att möjliggöra medverkan i konferensen genom digitala kanaler.

Tidningen Skärgården skriver om Tre Skärgårdar

Tidningen Skärgården skriver i nr 12, utgiven den 19 mars, om Tre Skärgårdar.

I en av artiklarna beskrivs projektet i sin helhet med vad som har skett sedan projektet startade, de senaste presentationerna samt det fortsatta arbetet med en slutrapport.

Tidningen Skärgården har också intervjuat Henrik Nordzell om delstudien om Blå tillväxt. Artikeln ger en försmak till den rapport som inom kort kommer att publiceras här på treskargardar.com.

Artiklarna kan läsas i PDF-format nedan.