Tack för er medverkan i Tre Skärgårdar

Slutkonferensen har genomförts och huvudrapporten har publicerats. Arbetet med projektet Tre Skärgårdar har därmed rotts i mål. Allt material – såväl huvudrapporten som de sju delstudierna – finns att läsa här på hemsidan, och vi kan tipsa om att det kommer att finnas en viss aktivitet på hemsidan även i fortsättningen.

Vi vill rikta ett stort tack till vår uppdragsgivare Havs- och vattenmyndigheten, våra samarbetspartners Digital riktning och Coinnovate AB samt till alla som har medverkat i studierna:

 • Mariell Juhlin, Digital riktning/ Policy Impact
 • Bodil Sandén, Lisa Johnsson och Hans Björkman, Coinnovate
 • Linus Hasselström, KTH
 • Karin Almlöf, Greenoffshore Stockholm
 • Peter Ödling, Ödling Utveckling
 • Susanne Gustafsson, PlanBotnia
 • Frida Franzén, Ida Ingmanson och Fabian Sjö, Tyréns
 • Jonas Svensson Hultin, Ståndpunkt & Idé
 • Vesa Tschernij, Marint Centrum I Simrishamn
 • Sara Bley, Bley Media

Vi vill också passa på att tacka alla som har varit engagerade i projektet genom vårt innovationskluster!

Slutkonferens 10-11 september

Slutkonferensen för projekt Tre Skärgårdar hölls i digital form den 10 och 11 september.

På konferensen deltog bl.a. generaldirektör Jakob Granit och ytterligare ett femtital engagerade och intresserade personer från såväl Sverige som Åland och Finland. Intressanta presentationer av hela projektet gjordes av Anthesis. Vi fick höra reflektioner och kommentarer kring projektet och dess rekommendationer från bl.a. Havsmiljöinstitutet, IOC/Unesco samt Nordiska skärgårdssamarbetet. Det parallella benet i projektet om Digitaliseringen och AI presenterade sina resultat.

Nedan finns ett kortreferat från konferensen. Samtliga presentationer från konferensen redovisas nedan. På sidan Delstudier finns samtliga rapporter tillgängliga. Mer om konferensen finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida, här.

Kortreferat

Presentationer från konferensen – Svenska

Torsdag

Fredag

Conference Presentations -English

Video IOC/Unesco

Video ”Habitability Plan”

Christian Pleijel – This short video tells about the ”Habitability Plan” the people of Kökar island in the Baltic Sea have developed.

Det som avgör om en liten ö är ett hållbart samhälle eller inte är om den är bobar. Om de som är födda och uppvuxna på ön vill bo kvar eller flytta tillbaka, om nya familjer flyttar in, om det finns barn i skolan, om det finns arbete, bostäder, förbindelser, service och trygghet – då är ön ett levande samhälle. Om det finns folk som bor på ön året om, en blandad befolkning i alla åldrar, av alla kön, ursprung och åsikter, så är den bobar. Det är den viktigaste och mest konkreta delen av hållbarhet. Är den inte bobar har den ingen bärkraft och kommer att föråldras och avfolkas. 

Publicering av huvudrapport

Efter ett år av intensivt arbete med projektet Tre Skärgårdar kan vi nu presentera den slutliga Huvudrapporten. Under årets gång har sju delstudier tagits fram, vilka alla finns att ladda ner här på hemsidan (under respektive Delstudie).

Inom huvudstudien finns förutom Huvudrapporten även tre delrapporter. Alla dessa fyra rapporter kan läsas på sidan Huvudstudie. De tre delrapporternas inriktning är:

 1. Inledning och syfte
  Denna delrapport ger en bakgrund till projektet och förklarar en hel del begrepp som används i projektets Huvudrapport.
 2. Sammanställning av delstudier
  Denna delrapport sammanfattar de sju delstudierna med utgångspunkt från sex nyckelområden, vilka prioriterats i Huvudrapporten.
 3. Source-to-Sea (S2S) metoden applicerad på material och biota
  Denna delrapport testar S2S på två olika nyckelflöden, utifrån Havs- och Vattenmyndighetens särskilda intressefrågor för skärgården. S2S tittar på kopplingen mellan land och havsekosystem och syftar till att uppnå en holistisk naturresurshantering och ekonomisk utveckling.

Nya versioner

Befolkningsstatistiken för ett postnummer i Åbolands statistik hade smugit in felaktigt i Delstudie 1 och Delstudie 3. Befolkningsmängden för Åbolands skärgård har därför uppdaterats och nya versioner av rapporterna har laddats upp på respektive sida.

Workshop huvudstudie

Arbetet med huvudstudien håller just nu på att knytas ihop i work package 4. Innan WP4 inleddes genomfördes en workshop för att knyta ihop tidigare delar. Presentationerna från workshopen finns nu att ta del av nedan.

1. Inledning om Tre Skärgårdar

2. WP1 – Inledning och syfte

3. WP2 – Delstudierna

4. WP3 – Source to sea

5. Digitaliseringsprojektet Tre Skärgårdar

Har du några lösningar att addera här? Kontakta gärna:
Martin Sjöberg
Verksamhetsledare
Kristineberg Marine Research and Innovation Center
https://kristinebergcenter.com/

Videor om Blå Tillväxt och Båtlivets miljöpåverkan

Tillsammans med Sara Bley har vi tagit fram videor som ger korta sammanfattningar till delstudierna inom Tre Skärgårdar. De två senaste handlar om Blå Tillväxt och Båtlivets miljöpåverkan.

Blir du fortsatt nyfiken av att se filmerna finns rapporterna till delstudierna att läsa här:

Publicering Blå Tillväxt – Fisket

Vitemölla Hamn april 2020

Vi har tidigare publicerat rapporten samt en folder om Delstudie 5 – Blå Tillväxt. Denna tredje, och sista, publikation är en text som handlar om hållbart fiske.

Texten har författats av Jonas S Hultin (Ståndpunkt & Idé) samt Vesa Tschernij Marint Centrum (Simrishamns Kommun). Texten är ett inspel om redskap för en ekosystembaserad förvaltning och finns att läsa här.

Publicering av delstudien om båtlivets miljöpåverkan

Delstudie 6 om Båtlivets miljöpåverkan har nu färdigställts. Delstudien undersöker hur ett hållbart båtliv skapas, vilka åtgärder som rekommenderas för detta och vilka aktörer som behöver samverka i detta.

Delstudien har genomförts av Peter Ödling och Karin Almlöf och slutrapporten finns publicerad här.

Östersjöländernas utrikesministrar diskuterar laddstolpar för båtar

I veckan hölls ett möte mellan Östersjöländernas utrikesministrar. Ett av samtalsämnena under mötet var laddstolpar för båtar.

– Vi vill främja både sjöfart och turism med båtar, men det skulle i så fall innebära att man ytterligare belastade själva Östersjön miljömässigt, och då måste man se till att det blir tvärtom, säger Sveriges utrikesminister Ann Linde (S).

Möjligheter för båtar med eldrift diskuterades som ett förslag till minskad klimatpåverkan i Tre Skärgårdars delstudie om klimatanpassning. Bland förslagen som identifierades i rapporten finns:

• Ge statligt stöd för laddplatser i skärgårdens hamnar

Vi följer med spänning hur diskussionerna om laddmöjligheter i skärgården utvecklar sig och den tekniska utvecklingen av elmotorer för båtar.

Läs mer på Ny Teknik.