Publicering av huvudrapport

Efter ett år av intensivt arbete med projektet Tre Skärgårdar kan vi nu presentera den slutliga Huvudrapporten. Under årets gång har sju delstudier tagits fram, vilka alla finns att ladda ner här på hemsidan (under respektive Delstudie).

Inom huvudstudien finns förutom Huvudrapporten även tre delrapporter. Alla dessa fyra rapporter kan läsas på sidan Huvudstudie. De tre delrapporternas inriktning är:

 1. Inledning och syfte
  Denna delrapport ger en bakgrund till projektet och förklarar en hel del begrepp som används i projektets Huvudrapport.
 2. Sammanställning av delstudier
  Denna delrapport sammanfattar de sju delstudierna med utgångspunkt från sex nyckelområden, vilka prioriterats i Huvudrapporten.
 3. Source-to-Sea (S2S) metoden applicerad på material och biota
  Denna delrapport testar S2S på två olika nyckelflöden, utifrån Havs- och Vattenmyndighetens särskilda intressefrågor för skärgården. S2S tittar på kopplingen mellan land och havsekosystem och syftar till att uppnå en holistisk naturresurshantering och ekonomisk utveckling.

Nya versioner

Befolkningsstatistiken för ett postnummer i Åbolands statistik hade smugit in felaktigt i Delstudie 1 och Delstudie 3. Befolkningsmängden för Åbolands skärgård har därför uppdaterats och nya versioner av rapporterna har laddats upp på respektive sida.

Workshop huvudstudie

Arbetet med huvudstudien håller just nu på att knytas ihop i work package 4. Innan WP4 inleddes genomfördes en workshop för att knyta ihop tidigare delar. Presentationerna från workshopen finns nu att ta del av nedan.

1. Inledning om Tre Skärgårdar

2. WP1 – Inledning och syfte

3. WP2 – Delstudierna

4. WP3 – Source to sea

5. Digitaliseringsprojektet Tre Skärgårdar

Har du några lösningar att addera här? Kontakta gärna:
Martin Sjöberg
Verksamhetsledare
Kristineberg Marine Research and Innovation Center
https://kristinebergcenter.com/

Videor om Blå Tillväxt och Båtlivets miljöpåverkan

Tillsammans med Sara Bley har vi tagit fram videor som ger korta sammanfattningar till delstudierna inom Tre Skärgårdar. De två senaste handlar om Blå Tillväxt och Båtlivets miljöpåverkan.

Blir du fortsatt nyfiken av att se filmerna finns rapporterna till delstudierna att läsa här:

Publicering Blå Tillväxt – Fisket

Vitemölla Hamn april 2020

Vi har tidigare publicerat rapporten samt en folder om Delstudie 5 – Blå Tillväxt. Denna tredje, och sista, publikation är en text som handlar om hållbart fiske.

Texten har författats av Jonas S Hultin (Ståndpunkt & Idé) samt Vesa Tschernij Marint Centrum (Simrishamns Kommun). Texten är ett inspel om redskap för en ekosystembaserad förvaltning och finns att läsa här.

Publicering av delstudien om båtlivets miljöpåverkan

Delstudie 6 om Båtlivets miljöpåverkan har nu färdigställts. Delstudien undersöker hur ett hållbart båtliv skapas, vilka åtgärder som rekommenderas för detta och vilka aktörer som behöver samverka i detta.

Delstudien har genomförts av Peter Ödling och Karin Almlöf och slutrapporten finns publicerad här.

Östersjöländernas utrikesministrar diskuterar laddstolpar för båtar

I veckan hölls ett möte mellan Östersjöländernas utrikesministrar. Ett av samtalsämnena under mötet var laddstolpar för båtar.

– Vi vill främja både sjöfart och turism med båtar, men det skulle i så fall innebära att man ytterligare belastade själva Östersjön miljömässigt, och då måste man se till att det blir tvärtom, säger Sveriges utrikesminister Ann Linde (S).

Möjligheter för båtar med eldrift diskuterades som ett förslag till minskad klimatpåverkan i Tre Skärgårdars delstudie om klimatanpassning. Bland förslagen som identifierades i rapporten finns:

• Ge statligt stöd för laddplatser i skärgårdens hamnar

Vi följer med spänning hur diskussionerna om laddmöjligheter i skärgården utvecklar sig och den tekniska utvecklingen av elmotorer för båtar.

Läs mer på Ny Teknik.

Publicering av delstudien om Blå tillväxt

Delstudie 5 om Blå tillväxt har nu färdigställts. Delstudien ger information om vilka typer av blåa näringar som bidrar till en bättre havsmiljö, samt identifierar hinder och möjligheter för dessa.

Slutrapporten samt en folder som presenterar några av de verksamheter som studerats i delstudien finns publicerade här.

Slutkonferens 10-11 september

Som tidigare nämnt har slutkonferensen inom Tre Skärgårdar skjutits från maj. De nya datumen för konferensen är 10-11 september. Konferensen planeras att genomföras i digital form.

Upplägget för konferensen är:

Dag 1: 10 september, kl 13-15 (svensk tid)
Tema:

 • Ekosystemtjänster = bas för samhällsutveckling
 • Samarbete i regionen = förstärkning av samhällsutveckling

Dag 2: 11 september, kl 9-11 (svensk tid)
Tema:

 • Överlämning & slutsatser: slutföra och ta vidare

Om läget gällande Covid-19 tillåter resor och samlingar, så kommer konferensen även erbjuda fysisk mötesplats och närvaro från en konferenslokal i Mariehamn, Åland.

Intervju om Tre Skärgårdar

Tidningen Skärgården har intervjuat Saga Ekelin om projektet Tre Skärgårdar. Läs artikeln här: http://www.skargarden.se/hav-vill-ta-hjalp-av-lokala-experter-i-nytt-skargardsprojekt/