Publicering av rapport – Delstudie 4

Nu finns rapporten från Delstudie 4 om innovationsstöd publicerad. Delstudien har handlat om att ge stöd till idéer som berör havsmiljö, vattenresurs, vattenhushållning, vattenbruk eller andra ekosystemtjänster, och affärsmöjligheter som möjliggör sysselsättning i de tre skärgårdarna.

Rapporten kan hämtas här.

Tre Skärgårdars huvudstudie

Sju delstudier har genomförts inom Tre Skärgårdar och dessa har resulterat i många slutsatser och rekommendationer. Delstudierna bidrar nu till ett underlag för en helhetsanalys och den huvudstudie som är avslutningen på projektet Tre Skärgårdar.

Läs gärna mer om huvudstudien på den nypublicerade sidan här på treskargardar.com.

Slutkonferensen flyttas

Havs- och vattenmyndigheten har tidigare planerat för en slutkonferens för Tre Skärgårdar i Mariehamn 7-8 maj. P.g.a det allmänna läget flyttas konferensen till i höst.

De nya preliminära datumen för konferensen är 10-11 september och konferensen kommer att ske om omständigheterna efter sommaren är sådana att internationella möten kan hållas.

Havs- och vattenmyndigheten planerar för fysiskt deltagande på plats i Mariehamn och för att möjliggöra medverkan i konferensen genom digitala kanaler.

Tidningen Skärgården skriver om Tre Skärgårdar

Tidningen Skärgården skriver i nr 12, utgiven den 19 mars, om Tre Skärgårdar.

I en av artiklarna beskrivs projektet i sin helhet med vad som har skett sedan projektet startade, de senaste presentationerna samt det fortsatta arbetet med en slutrapport.

Tidningen Skärgården har också intervjuat Henrik Nordzell om delstudien om Blå tillväxt. Artikeln ger en försmak till den rapport som inom kort kommer att publiceras här på treskargardar.com.

Artiklarna kan läsas i PDF-format nedan.

Kortfilmer från presentationsseminariet – alla delstudier

Den 10e mars genomfördes ett presentationsseminarium där vi i projektet berättade om resultaten från projektets sju delstudier. Vi fick också chansen att ta emot frågor och inspel från de som närvarade.

Vill du också ta del av våra resultat?

Nedan finns inspelningar av varje delstudie. Har du några frågor eller synpunkter är du varmt välkommen att höra av till dig ansvarig för respektive delstudie.

Delstudie 1 – Inventering av tidigare projekt och kunskapsläget

Delstudie 3 – Klimatanpassning

Delstudie 6 – Båtlivets miljöpåverkan


Delstudie 2 – Digitaliseringens och delningsekonomins möjligheter

Delstudie 7 – Regelefterlevnad inom yrkesfisket


Delstudie 4 – Innovationsstöd

Delstudie 5 – Blå tillväxt

Tack för igår

Under gårdagen (2020-03-10) genomförde Tre Skärgårdar ett presentationsseminarium där resultaten från de sju delstudierna presenterades. På plats deltog inbjudna ur innovationsklustret samt personer som vi har varit i kontakt med under delstudierna. De som närvarade bidrog med värdefulla inspel som vi tar med oss framöver i den huvudstudie som nyligen har påbörjats.

På bilden ovan ser ni projektledare Saga Ekelin från Anthesis, Thomas Johansson från Havs- och Vattenmyndigheten och seminariets moderator Agneta Persson från Anthesis. Foto: Sara Bley.

Delstudierna presenterades i tre paket:

Paket 1

Delstudie 1 – Inventering av tidigare projekt och kunskapsläget
Delstudie 3 – Klimatanpassning
Delstudie 6 – Båtlivets miljöpåverkan

Paket 2

Delstudie 2 – Digitalisering & delningsekonomi
Delstudie 7 – Regelefterlevnad inom yrkesfisket

Paket 3

Delstudie 4 – Innovationsstöd
Delstudie 5 – Blå tillväxt

Ni kan ta del av presentationsbilderna nedan. Presentationerna filmades också och vi återkommer med publicering av videomaterialet.

Anmälan till presentationer stänger om två dagar

Om två dagar (28 februari) stänger anmälan till vårt seminarium den 10 mars. Under seminariet kommer vi att presentera de delstudier som vi har genomfört.

Passa på att anmäl er, här.

Klimatanpassning.se skriver om Delstudie 3

Klimatanpassning.se drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, i samverkan med Myndighetsnätverket för klimatanpassning. I en nyhet från 2020-02-26 skriver de om rapporten till Delstudie 3 – Klimatanpassning – inom Tre Skärgårdar.

Se nyheten här.

Video om regelefterlevnad i yrkesfisket

Nu finns även ett smakprov på delstudien om regelefterlevnad inom yrkesfisket online. Tillsammans med Sara Bley har vi tagit fram en video som visar hur digitaliseringen öppnar upp för ett hållbarare yrkesfiske. Blir du fortsatt nyfiken av att se filmen finns rapporten till delstudien att läsa här.

Publicering av rapport – Delstudie 7

Hur kan tillsynen och regelefterlevnaden inom yrkesfisket förbättras genom att dra större nytta av digitaliseringens möjligheter samtidigt som det bidrar till ett hållbarare fiske och minskad regelbörda för yrkesfiskarna?

Är du nyfiken på svaret? Läs den nypublicerade rapporten till Delstudie 7 här.