Tips för att klimatsäkra fastigheter

Delstudie 3 i Tre Skärgårdar handlar om klimatanpassning och lämnar rekommendationer till hur skärgårdsområdena bör hantera ett förändrat klimat.

Risker med klimatförändringar finns bland annat för den byggda miljön, och Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) har kommit ut med tips för att skydda fastigheter mot riskerna med klimatförändringar.

Tipsen kan läsas hos ICHB.