Sveriges bidrag till en globalt hållbar havsförvaltning

FN har utnämnt 2021-2030 till ett årtionde för havsforskning för hållbar utveckling. Sveriges regering gav våren 2020 Formas, Havs- och vattenmyndigheten, SMHI och Sida i uppdrag att ta fram förslag kring hur Sverige kan bidra till detta inklusive en plan för det fortsatta arbetet.

Formas, Havs- och vattenmyndigheten och SMHI har nu kommit ut med en rapport där de ger förslag på hur Sverige kan bidra till en globalt hållbar havsförvaltning. Mer om resultaten av rapporten, och rapporten i sin helhet, finns att läsa hos Formas.