Medel för genomförande av havs- och fiskeriprogrammet

I ett pressmeddelande från Näringsdepartementet meddelas att regeringen föreslår att 30 miljoner kronor avsätts årligen för att genomföra havs- och fiskeriprogrammet under perioden 2021-2027. Detta är ett förslag från regeringspartierna, i överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna, i budgetpropositionen för 2021.

”Under 2021 kommer ett nytt nationellt havs- och fiskeriprogram för perioden 2021–2027 utformas och träda ikraft. Regeringens övergripande prioriteringar och mål för det svenska programmet är att understödja genomförandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik och dess långsiktiga mål om ett hållbart fiske och vattenbruk samt relaterade miljömål och delar av EU:s integrerade havspolitik. Programmet ska även understödja återhämtningen av de delar av fiskenäringarna som drabbats av den pågående pandemin. Det ska också bidra till att uppfylla livsmedelsstrategins och landsbygdspolitikens mål.”

Pressmeddelandet finns att läsa på regeringens hemsida: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/medel-for-genomforande-av-havs–och-fiskeriprogrammet/