Workshop huvudstudie

Arbetet med huvudstudien håller just nu på att knytas ihop i work package 4. Innan WP4 inleddes genomfördes en workshop för att knyta ihop tidigare delar. Presentationerna från workshopen finns nu att ta del av nedan.

1. Inledning om Tre Skärgårdar

2. WP1 – Inledning och syfte

3. WP2 – Delstudierna

4. WP3 – Source to sea

5. Digitaliseringsprojektet Tre Skärgårdar

Har du några lösningar att addera här? Kontakta gärna:
Martin Sjöberg
Verksamhetsledare
Kristineberg Marine Research and Innovation Center
https://kristinebergcenter.com/