Slutkonferens 10-11 september

Som tidigare nämnt har slutkonferensen inom Tre Skärgårdar skjutits från maj. De nya datumen för konferensen är 10-11 september. Konferensen planeras att genomföras i digital form.

Upplägget för konferensen är:

Dag 1: 10 september, kl 13-15 (svensk tid)
Tema:

  • Ekosystemtjänster = bas för samhällsutveckling
  • Samarbete i regionen = förstärkning av samhällsutveckling

Dag 2: 11 september, kl 9-11 (svensk tid)
Tema:

  • Överlämning & slutsatser: slutföra och ta vidare

Om läget gällande Covid-19 tillåter resor och samlingar, så kommer konferensen även erbjuda fysisk mötesplats och närvaro från en konferenslokal i Mariehamn, Åland.