Publicering av rapport – Delstudie 4

Nu finns rapporten från Delstudie 4 om innovationsstöd publicerad. Delstudien har handlat om att ge stöd till idéer som berör havsmiljö, vattenresurs, vattenhushållning, vattenbruk eller andra ekosystemtjänster, och affärsmöjligheter som möjliggör sysselsättning i de tre skärgårdarna.

Rapporten kan hämtas här.