Tre Skärgårdars huvudstudie

Sju delstudier har genomförts inom Tre Skärgårdar och dessa har resulterat i många slutsatser och rekommendationer. Delstudierna bidrar nu till ett underlag för en helhetsanalys och den huvudstudie som är avslutningen på projektet Tre Skärgårdar.

Läs gärna mer om huvudstudien på den nypublicerade sidan här på treskargardar.com.