Slutkonferensen flyttas

Havs- och vattenmyndigheten har tidigare planerat för en slutkonferens för Tre Skärgårdar i Mariehamn 7-8 maj. P.g.a det allmänna läget flyttas konferensen till i höst.

De nya preliminära datumen för konferensen är 10-11 september och konferensen kommer att ske om omständigheterna efter sommaren är sådana att internationella möten kan hållas.

Havs- och vattenmyndigheten planerar för fysiskt deltagande på plats i Mariehamn och för att möjliggöra medverkan i konferensen genom digitala kanaler.