Kortfilmer från presentationsseminariet – alla delstudier

Den 10e mars genomfördes ett presentationsseminarium där vi i projektet berättade om resultaten från projektets sju delstudier. Vi fick också chansen att ta emot frågor och inspel från de som närvarade.

Vill du också ta del av våra resultat?

Nedan finns inspelningar av varje delstudie. Har du några frågor eller synpunkter är du varmt välkommen att höra av till dig ansvarig för respektive delstudie.

Delstudie 1 – Inventering av tidigare projekt och kunskapsläget

Delstudie 3 – Klimatanpassning

Delstudie 6 – Båtlivets miljöpåverkan


Delstudie 2 – Digitaliseringens och delningsekonomins möjligheter

Delstudie 7 – Regelefterlevnad inom yrkesfisket


Delstudie 4 – Innovationsstöd

Delstudie 5 – Blå tillväxt