Tack för igår

Under gårdagen (2020-03-10) genomförde Tre Skärgårdar ett presentationsseminarium där resultaten från de sju delstudierna presenterades. På plats deltog inbjudna ur innovationsklustret samt personer som vi har varit i kontakt med under delstudierna. De som närvarade bidrog med värdefulla inspel som vi tar med oss framöver i den huvudstudie som nyligen har påbörjats.

På bilden ovan ser ni projektledare Saga Ekelin från Anthesis, Thomas Johansson från Havs- och Vattenmyndigheten och seminariets moderator Agneta Persson från Anthesis. Foto: Sara Bley.

Delstudierna presenterades i tre paket:

Paket 1

Delstudie 1 – Inventering av tidigare projekt och kunskapsläget
Delstudie 3 – Klimatanpassning
Delstudie 6 – Båtlivets miljöpåverkan

Paket 2

Delstudie 2 – Digitalisering & delningsekonomi
Delstudie 7 – Regelefterlevnad inom yrkesfisket

Paket 3

Delstudie 4 – Innovationsstöd
Delstudie 5 – Blå tillväxt

Ni kan ta del av presentationsbilderna nedan. Presentationerna filmades också och vi återkommer med publicering av videomaterialet.