Klimatanpassning.se skriver om Delstudie 3

Klimatanpassning.se drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, i samverkan med Myndighetsnätverket för klimatanpassning. I en nyhet från 2020-02-26 skriver de om rapporten till Delstudie 3 – Klimatanpassning – inom Tre Skärgårdar.

Se nyheten här.