Video om regelefterlevnad i yrkesfisket

Nu finns även ett smakprov på delstudien om regelefterlevnad inom yrkesfisket online. Tillsammans med Sara Bley har vi tagit fram en video som visar hur digitaliseringen öppnar upp för ett hållbarare yrkesfiske. Blir du fortsatt nyfiken av att se filmen finns rapporten till delstudien att läsa här.