Publicering av rapport – Delstudie 7

Hur kan tillsynen och regelefterlevnaden inom yrkesfisket förbättras genom att dra större nytta av digitaliseringens möjligheter samtidigt som det bidrar till ett hållbarare fiske och minskad regelbörda för yrkesfiskarna?

Är du nyfiken på svaret? Läs den nypublicerade rapporten till Delstudie 7 här.