Tre skärgårdar på plats på Framtidsforum i Pargas

I förra veckan var representanter från Tre Skärgårdar i Pargas för att delta på Spiras Framtidsforum i Pargas. Bland deltagarna fanns såväl företagare, kommuntjänstemän, politiker och organisationer som alla arbetar för hållbar utveckling i skärgården. Temat för detta års framtidsforum var ” Framtid, hållbar utveckling och skärgårdsfrågor – ur företagsperspektiv”.

Eftermiddagen inleddes med att Niko Herlin, futurist från Great Minds pratade om trender och framtidstänk. Bl a lärde han oss att vi borde prata om framtider i pluralis snarare än singularis.  Därefter fick vi en dragning av Harry Lindell, från Yrkeshögskolan Novia kring cirkulär ekonomi och de möjligheter som det kan skapa för företag. Eftermiddagen avslutades med två parallella verkstäder. På den ena lärde Kati Rissanen deltagarna hur man kan utveckla och använda scenarier när man planerar för framtiden.

Den andra verkstaden leddes av Lisa Johnsson och Bodil Sandén från Coinnovate och Tre Skärgårdar. Av dem fick de 25-talet deltagare lära vad ekosystemtjänster är och hur dessa kan skapa affärsmöjligheter för skärgårdsbor. Deltagarna fick sedan möjlighet att välj och pröva fyra olika verktyg som stödjer företagsutveckling på olika sätt. Ett verktyg handlade t ex om idéutveckling och ett annat om hållbart företagande. 

– Det är härligt att se och möta människor och företagare som brinner för, inte bara sitt företagande, utan även för lokalsamhället och som kämpar på trots de kanske svåra förutsättningar som råder, säger Lisa.

– Och av den avslutande reflektionsövningen lärde vi oss att deltagarna tyckte våra verktyg var användbara. Flera sa att de har för avsikt att jobba vidare med dem även fortsättningsvis. Flera uppgav också att vi gett dem fler och nya perspektiv som de kan använda i sin fortsatta utveckling. Särskilt kul var det att vårt verktyg ”Hållbarhetskollen” lockade många intresserade, fyller Bodil i.

– Vi ser redan fram emot nästa resa till Åbo och Pargas. I slutet av februari åker vi över igen för att gästföreläsa för 70-talet studenter i företagsekonomi på Yrkeshögskolan Novia. Temat för den workshopen är Entreprenörskap och Ekosystemtjänster. Då kommer vi bl a låta studenterna idégenerera kring ekosystemtjänster. Under tre minuter ska vi ta fram drygt 200 idéer, avslutar Lisa.

Vill du utveckla ditt företag med hjälp av ekosystemtjänster och grön marknadsföring? Den 11 februari erbjuder Tre Skärgårdar en inledande workshop i Nynäshamn som följs upp med två coachingtillfällen över telefon. Läs mer här.