Presentationsseminarium 10/3

Tisdagen den 10 mars arrangerar vi ett presentationsseminarium för att presentera de delstudier som vi har genomfört. Dessa är:

  1. Inventering av tidigare projekt och kunskapsläget
  2. Digitaliseringens och delningsekonomins möjligheter
  3. Klimatanpassning
  4. Innovationsstöd
  5. Blå tillväxt
  6. Båtlivets miljöpåverkan
  7. Regelefterlevnad

Efter presentationerna av projektets delstudier kommer ni ha möjlighet att ställa frågor. Vi kommer också att berätta om fortsättningen av projektet och ser gärna att ni delger oss era konstruktiva tankar kring detta.

Vi ses i lokal Per Albinrummet på ABF -huset i Stockholm den 10 mars klockan 13.00-16.00. Adressen är Sveavägen 41, 111 83 Stockholm.

Det finns också möjlighet att ta del av seminariet på distans.

Anmälningar tas emot till den 28 februari i formuläret nedan.