Delstudie 2 är färdigställd

Slutrapporten om Delstudie 2 – Digitaliseringens och delningsekonomins möjligheter finns nu att läsa på här hemsidan.

Därmed har de första tre delstudierna färdigställts. Vi arbetar vidare med övriga delstudier in i 2020.