Video om digitalisering och delningsekonomi

Nu finns även ett smakprov på delstudien om digitalisering och delningsekonomi online. Tillsammans med Sara Bley har vi tagit fram en video som visar digitaliseringens potential för att nå målen i Agenda 2030 utifrån skärgårdens perspektiv. Rapporten är för närvarande hos Havs- och vattenmyndigheten för granskning och kommer att publiceras här på hemsidan inom kort. Mer om delstudien finns att läsa här.