Delstudie 1 och 3 är färdiga

Vi är glada att meddela att Delstudie 1 och Delstudie 3 har färdigställts och att slutrapporterna finns publicerade här på hemsidan.

Delstudie 1 – Inventering av tidigare projekt och kunskapsläget i Tre Skärgårdar, finns att läsa här.
Delstudie 3 – Klimatanpassning, finns att läsa här.

Vi fortsätter arbetet med de fem pågående delstudierna och inom kort publiceras rapporten från Delstudie 2.