Tre Skärgårdar finns på plats på konferens i Riga 19-21/11

Tre Skärgårdar kommer att finnas representerade, genom Henrik Nordzell, på avslutningskonferensen för Pan Baltic Scope som pågår den 19-21/10 i Riga, Lettland. Konferensen kommer att fokusera på de resultat och nya metoder som kommit fram genom projektet. Verktyg, metoder och fallstudier som bidrar till bättre havsplaner för Östersjön kommer att presenteras under dagarna.

För mer information, se:  Pan Baltic Scope och Havsplanering på Havs- och vattenmyndighetens hemsida