Väck liv i Östersjön

Torsdag 14 november arrangerade WWF ett frukostmöte med rubriken ”Skärgården som världsarv”. På bilden ses paneldeltagarna Pär Svärdson, Johanna MacTaggart och Torkel Elgh tillsammans med Peter Westman från WWF. Pär och Torkel är ledamöter i WWF Baltic NOWs externa rådgivande grupp och Johanna är nationell koordinator för Biosfärprogrammet Sverige.

Många pratar om att vi behöver en livskraftig skärgård, såväl under som över ytan, men för att nå dit krävs praktisk handling. En möjlighet att ge förutsättningar för både naturens återhämtning, och för människor att bo och verka där, är att skärgården utses till världsarv/biosfärområde av UNESCO. Som ett första steg i rätt riktning behöver den sedan länge planerade marina nationalparken i Värmdö kommun bildas. Den skulle kunna utgöra grunden för ett världsarv, och övriga skärgården ett organiskt växande biosfärområde. Tillsammans med flera andra nyckelaktörer har WWF gått samman för att detta ska bli verklighet. Läs mer på wwf.se/balticnow.