Uppdatering oktober

Projektet Tre Skärgårdar är igång för fullt. Den första delstudien har nu färdigställts och ytterligare två delstudier kommer att färdigställas inom kort. Ni kommer inom en snar framtid hitta rapporterna från delstudierna här på hemsidan.

Ytterligare aktiviteter som genomförts inom projektet under den senaste tiden:

  • Informations- och dialogmöte med en styrgrupp sammankallad av Havs- och vattenmyndigheten
  • Ytterligare fyra delstudier har startats. Läs mer om dem här.
  • Deltagande i träffar och workshops. Läs mer om de aktiviteter vi har deltagit i på sidan Aktuellt.
  • Besök hos två kommuner
  • Kontinuerlig dialog med Havs- och vattenmyndigheten