Innovation workshops – delstudie 4/ sub study 4

Svenska
Nu är även vår fjärde delstudie igång. Den fjärde delstudien handlar om innovationsstöd och vi söker nu människor och organisationer som har idéer om nya produkter, tjänster, arbetssätt mm som berör havsmiljö, vattenresurs, vattenhushållning, vattenbruk eller andra ekosystemtjänster. Vi hoppas att ni vill vara med i denna delstudie där ni får möjlighet till innovationsstöd kopplat till era idéer för skärgården.

Mer information om delstudien finns här. Registreringen har nu stängt.


English
The forth sub study has now started. The theme for the forth sub study is innovation management and we are looking for people and organizations who have ideas about new products, services, working methods, etc. that affect the marine environment, water resource, water management, aquaculture or other ecosystem services. We hope you want to be part of this sub study and have the opportunity to take part in tailor-made innovation for your ideas for the archipelago.

You can find more information about the sub study here. Registration has now closed.