Tre Skärgårdar deltar i Infra + Marint = Sant

Den 8-9e okobter arrangerar InfraSweden2030 en klusterträff inom det nystartade Innovationskluster Infra. Innovationskluster Infra syftar till att skapa förutsättningar för att ta idéerna från innovationstävlingen ”Transformativ infrastruktur, Öresundsbron 2.0” vidare mot implementering i innovationsprojekt. Syftet är också att initiera innovationsprojekt som kan hjälpa oss att nå de klimatmål som bygg- och anläggningsbranschen gemensamt har satt upp i sin färdplan för fossilfri konkurrenskraft.

Den första klusterträffen kommer att handla om mulitfunktionalitet och biomimetik och genomförs på Kristinebergs forskningsstation, Fiskebäckskil. Representanter från Tre Skärgårdar kommer att delta. Är du också intresserad av att delta? Mer information och möjlighet till anmälan finns på: https://www.infrasweden2030.se/innovationskluster-infra-1/