Intervju i Ålands Radio

Under sommaren intervjuades Saga Ekelin av Ålands Radio gällande projektet Tre Skärgårdar. Intervjun finns att lyssna på här: https://alandsradio.ax/nyheter/projektet-tre-skargardar-ar-pa-gang