Almedalen


Igår, måndag den 1 juli, presenterades projektet Tre Skärgårdar i Almedalen. Bilder från presentationen i Länsstyrens trädgård finns att se nedan. Havs- och Vattenmyndigheten har spelat in dagen och inspelningen finns att se på: https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag–kontakt/evenemang/hav-i-almedalen/video-fran-almedalen.html
Tre Skärgårdar presenteras under namnet Människan, fisken och framtiden – det nya hållbara skärgårdslivet.

Det är även möjligt att ta del av den delen av presentationen som hölls av Saga Ekelin och Mariell Juhlin i PDF-format.