Tre skärgårdar

Om projektet
Tre Skärgårdar är ett projekt som stimulerar till idéskapande och utreder utvecklingsmöjligheter i skärgårdsområdet Stockholm-Åland-Åbo.

Innovationskluster
Företag, myndigheter och organisationer som är medlemmar i klustret har möjlighet att få insyn i och påverka projektets aktiviteter.

Studier
Inom Tre Skärgårdar genomförs delstudier kring innovationer och samhällsutmaningar för en hållbar och levande skärgård. Inspiration till inriktningar hämtas från innovationsklustret.

Se en presentation av projektet från Almedalen

Aktuellt

 • Tre Skärgårdars huvudstudie

  30 mars, 2020 av

  Sju delstudier har genomförts inom Tre Skärgårdar och dessa har resulterat i många slutsatser och rekommendationer. Delstudierna bidrar nu till ett underlag för en helhetsanalys och den huvudstudie som är avslutningen på projektet Tre Skärgårdar. Läs gärna mer om huvudstudien på den nypublicerade sidan här på treskargardar.com.

 • Slutkonferensen flyttas

  27 mars, 2020 av

  Havs- och vattenmyndigheten har tidigare planerat för en slutkonferens för Tre Skärgårdar i Mariehamn 7-8 maj. P.g.a det allmänna läget flyttas konferensen till i höst. De nya preliminära datumen för konferensen är 10-11 september och konferensen kommer att ske om omständigheterna efter sommaren är sådana att internationella möten kan hållas. Havs- och vattenmyndigheten planerar för… Läs mer

 • Tidningen Skärgården skriver om Tre Skärgårdar

  26 mars, 2020 av

  Tidningen Skärgården skriver i nr 12, utgiven den 19 mars, om Tre Skärgårdar. I en av artiklarna beskrivs projektet i sin helhet med vad som har skett sedan projektet startade, de senaste presentationerna samt det fortsatta arbetet med en slutrapport. Tidningen Skärgården har också intervjuat Henrik Nordzell om delstudien om Blå tillväxt. Artikeln ger en… Läs mer

 • Kortfilmer från presentationsseminariet – alla delstudier

  24 mars, 2020 av

  Den 10e mars genomfördes ett presentationsseminarium där vi i projektet berättade om resultaten från projektets sju delstudier. Vi fick också chansen att ta emot frågor och inspel från de som närvarade. Vill du också ta del av våra resultat? Nedan finns inspelningar av varje delstudie. Har du några frågor eller synpunkter är du varmt välkommen… Läs mer

 • Tack för igår

  11 mars, 2020 av

  Under gårdagen (2020-03-10) genomförde Tre Skärgårdar ett presentationsseminarium där resultaten från de sju delstudierna presenterades. På plats deltog inbjudna ur innovationsklustret samt personer som vi har varit i kontakt med under delstudierna. De som närvarade bidrog med värdefulla inspel som vi tar med oss framöver i den huvudstudie som nyligen har påbörjats. På bilden ovan… Läs mer

Visa alla inlägg

Copyright Anthesis 2019