Tre skärgårdar

Om projektet
Tre Skärgårdar är ett projekt som stimulerar till idéskapande och utreder utvecklingsmöjligheter i skärgårdsområdet Stockholm-Åland-Åbo.

Innovationskluster
Företag, myndigheter och organisationer som är medlemmar i klustret har möjlighet att få insyn i och påverka projektets aktiviteter.

Studier
Inom Tre Skärgårdar genomförs delstudier kring innovationer och samhällsutmaningar för en hållbar och levande skärgård. Inspiration till inriktningar hämtas från innovationsklustret.

Se en presentation av projektet från Almedalen

Aktuellt

 • Videos in English

  24 september, 2020 av

  Watch summaries of the sub studies below. Sub study 2 Sub study 3 Sub study 5 Sub study 6 Sub study 7

 • Tack för er medverkan i Tre Skärgårdar

  17 september, 2020 av

  Slutkonferensen har genomförts och huvudrapporten har publicerats. Arbetet med projektet Tre Skärgårdar har därmed rotts i mål. Allt material – såväl huvudrapporten som de sju delstudierna – finns att läsa här på hemsidan, och vi kan tipsa om att det kommer att finnas en viss aktivitet på hemsidan även i fortsättningen. Vi vill rikta ett… Läs mer

 • Slutkonferens 10-11 september

  28 augusti, 2020 av

  Slutkonferensen för projekt Tre Skärgårdar hölls i digital form den 10 och 11 september. På konferensen deltog bl.a. generaldirektör Jakob Granit och ytterligare ett femtital engagerade och intresserade personer från såväl Sverige som Åland och Finland. Intressanta presentationer av hela projektet gjordes av Anthesis. Vi fick höra reflektioner och kommentarer kring projektet och dess rekommendationer… Läs mer

 • Publicering av huvudrapport

  8 juli, 2020 av

  Efter ett år av intensivt arbete med projektet Tre Skärgårdar kan vi nu presentera den slutliga Huvudrapporten. Under årets gång har sju delstudier tagits fram, vilka alla finns att ladda ner här på hemsidan (under respektive Delstudie). Inom huvudstudien finns förutom Huvudrapporten även tre delrapporter. Alla dessa fyra rapporter kan läsas på sidan Huvudstudie. De… Läs mer

 • Nya versioner

  2 juli, 2020 av

  Befolkningsstatistiken för ett postnummer i Åbolands statistik hade smugit in felaktigt i Delstudie 1 och Delstudie 3. Befolkningsmängden för Åbolands skärgård har därför uppdaterats och nya versioner av rapporterna har laddats upp på respektive sida.

Visa alla inlägg

Copyright Anthesis 2019