Tre skärgårdar

Om projektet
Tre Skärgårdar är ett projekt som stimulerar till idéskapande och utreder utvecklingsmöjligheter i skärgårdsområdet Stockholm-Åland-Åbo.

Innovationskluster
Företag, myndigheter och organisationer som är medlemmar i klustret har möjlighet att få insyn i och påverka projektets aktiviteter.

Studier
Inom Tre Skärgårdar genomförs delstudier kring innovationer och samhällsutmaningar för en hållbar och levande skärgård. Inspiration till inriktningar hämtas från innovationsklustret.

Se en presentation av projektet från Almedalen

Aktuellt

 • Nyhetsbrev Nordiska Skärgårdssamarbetet

  21 oktober, 2020 av

  Nordiska Skärgårdssamarbetet har kommit ut med ett nytt nyhetsbrev. I detta kan ni läsa samarbetschef Annastina Sarlins uppdatering om skärgårdsregionerna. Nordiska Skärgårdssamarbetet tipsar också om ett webbseminarium den 4 november med namnet Från skräp till resurs. Detta finns att läsa om på deras hemsida under Aktuellt.

 • Tips för att klimatsäkra fastigheter

  19 oktober, 2020 av

  Delstudie 3 i Tre Skärgårdar handlar om klimatanpassning och lämnar rekommendationer till hur skärgårdsområdena bör hantera ett förändrat klimat. Risker med klimatförändringar finns bland annat för den byggda miljön, och Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) har kommit ut med tips för att skydda fastigheter mot riskerna med klimatförändringar. Tipsen kan läsas hos ICHB.

 • Sveriges bidrag till en globalt hållbar havsförvaltning

  16 oktober, 2020 av

  FN har utnämnt 2021-2030 till ett årtionde för havsforskning för hållbar utveckling. Sveriges regering gav våren 2020 Formas, Havs- och vattenmyndigheten, SMHI och Sida i uppdrag att ta fram förslag kring hur Sverige kan bidra till detta inklusive en plan för det fortsatta arbetet. Formas, Havs- och vattenmyndigheten och SMHI har nu kommit ut med… Läs mer

 • Medel för genomförande av havs- och fiskeriprogrammet

  14 oktober, 2020 av

  I ett pressmeddelande från Näringsdepartementet meddelas att regeringen föreslår att 30 miljoner kronor avsätts årligen för att genomföra havs- och fiskeriprogrammet under perioden 2021-2027. Detta är ett förslag från regeringspartierna, i överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna, i budgetpropositionen för 2021. ”Under 2021 kommer ett nytt nationellt havs- och fiskeriprogram för perioden 2021–2027 utformas och träda… Läs mer

 • Videos in English

  24 september, 2020 av

  Watch summaries of the sub studies below. Sub study 2 Sub study 3 Sub study 5 Sub study 6 Sub study 7

Visa alla inlägg

Copyright Anthesis 2019